Koningsdag 2022

Nieuws

16-06-2022Tentjesfeest 2026

Zoals op social media bekend gemaakt, zal het volgende tentjesfeest worden gehouden in het jaar 2026.

Uiteraard zullen we in de tussenliggende jaren rondom Koningsdag ook activiteiten organiseren voor jong en oud.

We kijken uit naar volgend jaar!

10-05-2022Winnaar tentjesfeest 2022: Almvlinders

Tentjesfeest 2022

We kijken terug op een zeer geslaagd tentjesfeest 2022. Alle buurten hebben zich vol enthousiasme ingezet om Almkerk te versieren onder het motto ‘Reis door de tijd’. Als bestuur zijn we ontzettend trots op de creativiteit en de inspanningen van de Almkerkers.

Naast alle gezelligheid werd er ook gestreden om de titel: Beste buurt van Almkerk.

De trotse winnaars van het tentjesfeest 2022 zijn de Almvlinders!

 

EINDUITSLAG

1e prijs: ALMVLINDERS

2e prijs: VERLAATSE SLUIS

3e prijs: DEN DOORN

 

Hieronder de top 3 per onderdeel in het programma:

Playbackshow

1e prijs: Verlaatse Sluis

2e prijs: Woudrichemseweg

3e prijs: Almvlinders

 

Buurtopdracht

1e prijs: Almvlinders

2e prijs: Verlaatse Sluis

3e prijs: Molenwijk

 

Quiz

1e prijs: Almvlinders

2e prijs: Woudrichemseweg

3e prijs: Kerkbuurt

 

Verlichting & Versiering

1e prijs: Den Doorn

2e prijs: Kerkbuurt

3e prijs: Verlaatse Sluis

09-03-2022Tentjesfeesten 2022

Beste dorpsgenoten van Almkerk,

De afgelopen 2 jaar zullen we niet snel vergeten. Corona beheerste ons leven en voor iedereen heeft deze pandemie een enorme impact gehad op het dagelijks functioneren; tijdens werk, studie, vrije tijd, sport, ontspanning en alle andere activiteiten die we vroeger heel normaal vonden. Gelukkig zien we licht aan het einde van de tunnel en hebben we, als bestuur en in overleg met de buurten, besloten om de organisatie voor het uitgestelde Tentjesfeest weer op te pakken.

Kortom: Tentjesfeest Almkerk 2022 gaat eindelijk van start.

Uiteraard zijn er nog onzekerheden en is alles wat we organiseren nog onder voorbehoud. We hopen dat het einde van de pandemie nu toch echt in zicht is. Samen met de buurten hebben we gekeken wat er in de resterende korte tijd nog mogelijk is in de voorbereiding naar het Tentjesfeest. Gezamenlijk hebben we besloten om de buurtcompetitie met de verlichting en versiering, de quiz, de buurtopdracht en de playback er in te houden en de buurtpresentatie ’s uit het programma te schrappen, dit om meer tijd te hebben om de andere activiteiten te kunnen voorbereiden.

We zien al buurten die direct weer gestart zijn met de voorbereiding en weer het klussen hebben opgepakt. Ook zien we al flyers langskomen van buurten die hun buurtgenoten aan het mobiliseren zijn.

Laten we hopen dat corona een gepasseerd station is en dat we een mooi, gezellig en fantastische feestweek tegemoet kunnen zien. Per slot van rekening staan we met alle activiteiten die we als Oranjevereniging Almkerk organiseren  voor saamhorigheid, feestvieren met het hele dorp, verbinding zoeken en maken, mensen ontmoeten en dit alles met respect voor ons Koningshuis.

Succes met de voorbereidingen en laten we er, met alle inwoners van ons mooie dorp Almkerk, een mooi feest van maken.

Wij hopen u te ontmoeten tijdens het Tentjesfeest van donderdag 21 april t/m zaterdag 30 april 2022.

Kijk verder op onze website voor het programma (onder voorbehoud) tijdens de feestweek.

Namens het bestuur Oranjevereniging Almkerk

Jan Schoester (voorzitter)

23-12-2020Update tentjesfeesten

Beste buurten en dorpsgenoten van Almkerk,

Betreft: Corona en Tentjes-, Bevrijdingsfeest OV Almkerk 2020/2021

Medio maart hebben we jullie geïnformeerd over het niet doorgaan van Tentjes-,Bevrijdingsfeest  2020. We hebben toen besloten om dit evenement door te schuiven naar 2021, toen nog niet wetende dat Covid-19 wel een heel erg hardnekkig, en gevaarlijk, virus zou zijn.

De toespraak van onze minister-president, op dinsdag 14 december jl., en de lockdown tot 19 januari geven duidelijk aan hoe zorgelijk de situatie momenteel is. Hoe lang het nog gaat duren is erg onduidelijk en onzeker.

Als Oranjevereniging Almkerk hebben we het besluit moeten nemen om het Tentjes-, Bevrijdingsfeest voor 2021 niet door te laten gaan. Deze beslissing moeten we nu nemen om jullie tijdig te informeren en om jullie niet in onzekerheid te houden over het wel of niet doorgaan van het feest. Er zullen buurten zijn die dan nu weer zouden moeten gaan beginnen met de voorbereidingen. Het is momenteel niet mogelijk om weer te gaan werken aan de versiering/verlichting, oefenen voor de playbackshow etc. Ook is de kans erg klein dat we als dorpsgenoten samen kunnen komen in een feesttent. Ook vergunningen worden, tot nader order, niet verleend.

Wij vinden het wederom heel vervelend om tot deze beslissing te moeten komen, maar uiteindelijk komt de gezondheid van eenieder op de eerste plaats.

Aangezien vele dorpsgenoten en buurten al veel tijd, geld, energie en inspanningen hebben verricht voor een mooi feest in het dorp, hebben wij besloten om het Tentjes-, Bevrijdingsfeest nogmaals een jaar te verplaatsen naar Konings-, Bevrijdingsdag 2022.

Als OV Almkerk gaan we voor een volledig programma, mét activiteiten in de feesttent. Dat zal komend jaar, waarschijnlijk, nog niet mogelijk zijn.

Komend jaar is het wel de bedoeling om op Koningsdagactiviteiten te organiseren, indien nodig “Covid-proof”. Ook bestaat de OV Almkerk komend jaar 100 jaar. Ook dit kunnen we niet zomaar voorbij laten gaan.
We houden jullie op de hoogte wat we in 2021 gaan doen.

Wij hopen jullie op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben.
Mochten jullie nog vragen en/of opmerkingen hebben, stuur gerust een mail naar:
info@oranjevereniging-almkerk.nl
Je kunt ook altijd een bestuurslid aanspreken, bij vragen of als er zaken onduidelijk zijn.

Met een vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Oranjevereniging Almkerk
Jan Schoester
Voorzitter

03-05-2020Andere vlaginstructie 4 mei 2020

Dit jaar, 2020, geldt er eenmalig een andere vlaginstructie op 4 mei: de Nederlandse vlag hangt van zonsopgang tot zonsondergang halfstok.

Meer informatie is te vinden op onderstaande website:

https://www.4en5mei.nl/herdenken-en-vieren/voor-organisatoren/herdenking-organiseren/vlagprotocol

 

 

19-03-2020Corona betreffende bevrijdings/tentjes feest 2020

Beste buurten en dorpsgenoten,

 Zoals eerder gecorrespondeerd zouden wij begin april een weloverwogen beslissing nemen over het wel of niet doorgaan van ons vijfjaarlijkse bevrijding/ tentjesfeest 2020. De ontwikkelingen en maatregelen rondom het Coronavirus volgen zich razendsnel op. Ook om ons heen worden mensen getroffen door het virus en of zijn maatregelen hierin genomen. Wij merken en horen dat er steeds meer onrust ontstaat en vragen naar boven komen bij de buurten en dorpsbewoners. Hierdoor zijn wij van mening niet meer te kunnen wachten tot onze streefdatum van begin april om duidelijkheid te geven.

 In de toespraak van onze premier Rutte, wordt duidelijk dat de ernst hoog is en er serieus rekening mee gehouden moet worden, dat de maatregelen langer gaan duren en meer worden aangescherpt. Ook de bond van Oranjeverenigingen adviseert grote publieksfeesten rondom Koningsdag en Bevrijdingsdag af te gelasten.

Ondanks dat onze saamhorigheid, tolerantie en acceptatie hoog ligt in ons dorp, zijn wij er ons zeer van bewust dat het veel impact heeft op alles en iedereen, en het niet meer acceptabel en verantwoord is om de bouwwerkzaamheden en verdere voorbereidingen doorgaan te laten gaan, en in redelijkheid ook geen juist moment is voor een uitbundig feest.

 Alles overziend en rekening houdend met alle adviezen, verwachtingen en de impact voor ons allemaal, zien wij als bestuur geen andere mogelijkheid dan:

Bevrijding/ tentjesfeest voor 2020 geheel af te gelasten.

 Aangezien vele dorpsgenoten er naar uit hebben gekeken en toegeleefd hebben, waarbij er veel tijd, energie en inspanning is verricht met betrekking tot de voorbereidingen om er een mooi dorpsfeest van te maken, willen wij voorstellen om het feest niet als verloren te beschouwen maar te verplaatsen naar Konings-, Bevrijdingsdag 2021.

 Natuurlijk zullen er vele vragen zijn: hoe verder?

Op korte termijn willen wij een bijeenkomst organiseren, natuurlijk in heel klein comité, met van elke buurt één vertegenwoordiger om de (on) mogelijkheden te bespreken met betrekking tot, de opslag van de bouwmaterialen, versieringen en andere objecten. Hoe verder? Is het reëel en haalbaar om alles een jaar te verschuiven, en welke vraagstukken moeten nog meer ingevuld worden enz.

 Uiteraard kan dit buurtenoverleg pas plaatsvinden als de omstandigheden, richtlijnen en maatregelen vanuit gezondheids-, en overheidsinstanties dit toelaten. Wij houden u op de hoogte.

Wij vragen dan ook: bewaar het geduld, denk in mogelijkheden, en wees trots op Almkerk.

 Wij wensen iedereen veel wijsheid, sterkte en vooral gezondheid toe.

16-01-2018Uitnodiging ledenvergadering 2018

Beste leden,

Woensdag 24 januari vindt weer onze jaarlijkse ledenvergadering plaats. U bent vanaf 20:00 uur van harte welkom in het Wapen van Emickhoven. De koffie en thee staat klaar. We zien u graag!

09-03-2017programma 2017 bekend

Het programma voor 2017 is weer bekend! Nieuwsgierig? Kijk snel onder het kopje “programma” voor meer informatie.

10-01-2017Uitnodiging ledenvergadering

Hierbij willen we U uitnodigen voor de ledenvergadering op woensdag 25 Januari 20:00 uur in ’t Wapen van Emmickhoven

10-10-2016Wijziging Bestuursleden

Na 16 jaar inzet voor onze Oranjevereniging is Aletta Maas afgetreden als bestuurslid. Nogmaals hartelijk dank voor je vele jaren inzet.

Gelukkig hebben we dit jaar vier nieuwe bestuursleden mogen begroeten, en zijn we nu voltallig als bestuur.

Copyright © 2022 Oranjevereniging Almkerk. Alle rechten voorbehouden.

Website door

Webspecialty