Koningsdag 2017

Welkom op de website van Oranjevereniging Almkerk

Beste inwoners van Almkerk en alle andere belangstellende.

We kunnen terug kijken op een mooi, gevarieerde en geslaagde Oranje feest 2017. Wij willen iedereen bedanken die, op welke wijze dan ook, hier aan heeft meegewerkt. Het is goed om feedback (positief en negatief) van de bezoekers, omwonende, sponsors en alle vrijwilligers te mogen ontvangen, daar kunnen wij weer mee aan de slag.

Inmiddels zijn wij met een voltallig bestuur weer begonnen met de voorbereidingen voor het programma van 2018.

In januari 2018 is de algemene ledenvergadering, dan zal het programma voor 2018 worden vast gesteld. Tijdens deze ledenvergadering mogen alle leden een “thema” en/of andere suggesties aanleveren voor het “tentjes feest” 2020. Het thema zal op Koningsdag 2018 bekent gemaakt worden. De buurtverenigingen kunnen zich dan gaan voorbereiden om er weer een spektakel van te maken.

Wij kijken er al naar uit om samen met jullie aan de slag te gaan met deze voorbereidingen. Mogen wij rekenen op jullie medewerking in deze voorbereiding? Dit zal de saamhorigheid en leefbaarheid in Almkerk alleen maar ten goede komen.

Volg ons op de voet, hou onze website en Facebook pagina in de gaten voor het laatste nieuws

Namens het bestuur van de Oranjevereniging Almkerk

Voorzitter,
Wilbert van Steenis

Copyright © 2017 Oranjevereniging Almkerk. Alle rechten voorbehouden.

Website door

Webspecialty